Aleksander Siuda i Paulina Kubal Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Ruska 45/1
50-079 Wrocław

tel.: +48 71 357 56 53
fax: +48 71 354 55 70
e-mail: kancelaria@ruska45.pl


mec. Paulina Kubal
kom.: +48 501 146 373
e-mail: paulina.kubal@ruska45.pl


mec. Aleksander Siuda
kom.: +48 601 084 323
e-mail: aleksander.siuda@ruska45.pl

Oferta

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną, w szczególności w sprawach z zakresu:

  • prawa cywilnego (m. in. w sprawach spadkowych, nieruchomości, projektowania i negocjowania umów cywilnych; postępowań odszkodowawczych),
  • prawa gospodarczego i handlowego (zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek, postępowania rejestrowe, przygotowywanie aktów wewnętrznych organów spółek, bieżąca obsługa prawna w zakresie prawa spółek handlowych),
  • obrony w sprawach karnych i karnych skarbowych, a także reprezentacji osób pokrzywdzonych w tego rodzaju sprawach,
  • prawa podatkowego - we współpracy z kancelarią doradcy podatkowego Andrzeja Tomczaka (nr wpisu 10948), funkcjonującą od 2008 r. – m. in. w zakresie reprezentowania Klientów przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi; opiniowania umów i przedsięwzięć gospodarczych pod kątem oceny skutków podatkowych; planowania i audytu podatkowego,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m. in. reprezentowanie klientów przed sądami pracy, reprezentowanie ubezpieczonych w sporach z ZUS),
  • windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym,
  • prawa rodzinnego.

Przyjmujemy zarówno zlecenia prowadzenia poszczególnych spraw, jak i zlecenia stałej obsługi prawnej, w ramach ustalonej opłaty ryczałtowej.